Diverse onderzoeken in Nederland en België tonen aan dat ventilatie in scholen invloed heeft op de leerprestaties en de overdracht van infectieziekten. Door middel van literatuuronderzoek is bekeken welke prestatie-eisen er aan ventilatie gesteld moeten worden op basis van deze aspecten. Voor de beperking van de overdracht van infectieziekten en ziekteverzuim dient de CO2-concentratie niet meer dan 400 tot 1000 ppm boven de buitenconcentratie te liggen. Voor optimale leerprestaties kan worden gesteld dat de CO2-concentratie in het lokaal circa 800 ppm mag zijn.

Het is slecht gesteld met de luchtkwaliteit in de Nederlandse scholen. De CO2-grenswaarde van 1200 ppm wordt in meer dan 80% van de twintig onderzochte scholen overschreden (Boerstra, 2006). Dit heeft effect op het comfort, de gezondheid en de leerprestaties van de leerlingen.

>> Lees het volledige bericht op voion.nl